Om oss

Hvem er vi?

Takstmann Hans Petter Tangen utfører verdi- og lånetakster, tilstandsrapporter, boligsalgsrapporter, taksering av næringseiendommer og befaringsrapporter. Bedriften er medlem av Norsk Takst, og takstdokumenter utarbeides etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av forbundet.

Målet er å være en konkurransedyktig bedrift med kunden i fokus, og legger stor vekt på kvalitet og faglig dyktighet slik at produktet som leveres blir pålitelig. Forespørsler besvares raskt.

Kundene er privatpersoner, advokatforretninger, eiendomsmeglere, forsikringsselskap, finansinstitusjoner og kommuner.
Med en profesjonell holdning fokuseres det på å gjøre oppdrag med høy grad av integritet. Virksomheten foregår primært i Oslo og Akershus.

DNV-sertifisert personell – oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap, og må regelmessig vise at de opprettholder kompetansen og oppdaterer kunnskap i forhold til nye krav innen sitt fagområde. Med DNVs nasjonale og internasjonale anerkjennelse, gir sertifiseringsordningen tillit til takstmennenes tjenester i markedet og trygghet for deres kunder.

Uavhengighet – Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Takstrapporter skal være upåvirket av partsinteresser.

Taushetsplikt – Takstmenn tilsluttet NTF er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og informasjon vil ikke tilflyte uvedkommende. Alle takstmenn i Norsk Takst har taushetsplikt. I henhold til takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver.

Hvem er vi?

Hans Petter Tangen har over 40 års erfaring fra bransjen, som byggmester, entreprenør og siden 1995 som godkjent takstmann. Medlem i Norsk Takst. Vi ønsker å være best innenfor vårt felt, og med kunden i fokus garanterer vi gode resultater. Vi har konkurransedyktige priser, og kan byggebransjen ut og inn.