Tips og råd

Nødvendige dokumenter ved taksering

Eiendomsbetegnelser (gnr. og bnr.) opplysninger om hjemmel, tomteareal og byggeår er lett tilgjengelig for en takstmann ved bruk av elektroniske informasjonskanaler. Det er derfor ikke nødvendig å fremvise skjøte eller målebrev.

Det samme gjelder brukstillatelser og ferdigattester. Eventuell dokumentasjon vedr. tinglyste adkomstretter, negative eller positive servitutter etc er nyttig informasjon. Dokumentasjon for slike forhold kan imidlertid også innhentes av takstmannen.

Annen relevant informasjon er

  • Kvittering for kommunale avgifter
  • Forsikringspolise
  • Festekontrakt (Gjelder kun festetomter)
  • Årsregnskap og ligningsposter. (Gjelder sameier og aksje/andelsleiligheter)
  • Eventuelt tegningsgrunnlag
  • Dokumentasjon for våtromsarbeider
  • Samsvarserklæring for elektriske installasjoner
  • Eventuelle tilsynsrapporter for tekniske anlegg og røykpiper
  • Resultat av radonmåling
  • Annen dokumentasjon og relevant informasjon om boligen

Hvem er vi?

Hans Petter Tangen har over 40 års erfaring fra bransjen, som byggmester, entreprenør og siden 1995 som godkjent takstmann. Medlem i Norsk Takst. Vi ønsker å være best innenfor vårt felt, og med kunden i fokus garanterer vi gode resultater. Vi har konkurransedyktige priser, og kan byggebransjen ut og inn.