Tjenester

Verditakst

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens markedsverdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, med hensyn tatt til beliggenhet, standard, areal, vedlikehold, eventuelle bruksrettigheter, reguleringsbestemmelser og mulig potensiale. Alle relevante hensyn blir lagt til grunn for beregning av markedsverdi og låneverdi.
Taksering blir vanligvis utført slik det aktuelle objektet fremstår på tidspunkt for befaring, ut fra gjeldende regulering og tilstand, men ved behov for å legge noen tenkte forutsetninger til grunn, realisere et ubenyttet potensiale, forutsette omregulering fra næring til bolig etc kan en såkalt forhåndstakst utføres.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens tekniske og vedlikeholdsmessige status. Tilstandsbeskrivelsen utføres i henhold til Norsk Takst´s regler og Norsk Standard NS 3424. Registreringen angis i grader av tilstandssvekkelse TG 0 – TG 3, TG 0 – Ingen symptomer. TG 1 – Svake symptomer. TG 2 – Middels kraftige symptomer. TG 3 – Kraftige symptomer. Rapporten er basert på visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, supplert med bruk av måleutstyr. En tilstandsrapport kan inneholde arealmåling, Verditakst kan integreres i en tilstandsrapport.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport, tilpasset avhendingsloven, med spesiell vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevant ved eierskifte. I tillegg til å angi tilstandsgrader gir rapporten informasjon om bygningsdelenes levetider. Boligsalgsrapport leveres ofte i kombinasjon med arealmåling og takstverdi.

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Næringstakst

Verditakst for et næringsbygg eller for en næringsseksjon er en beregning av markedsverdien på tidspunkt for befaring. Verdien er basert på eiendommens beliggenhet og eksponering, vedlikeholdsmessig status, og mulig alternativt bruk.

Hvem er vi?

Hans Petter Tangen har over 40 års erfaring fra bransjen, som byggmester, entreprenør og siden 1995 som godkjent takstmann. Medlem i Norsk Takst. Vi ønsker å være best innenfor vårt felt, og med kunden i fokus garanterer vi gode resultater. Vi har konkurransedyktige priser, og kan byggebransjen ut og inn.