Velkommen til Stor Oslo Takst

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder!

Stor Oslo Takst

Din takstmann i Oslo og Akershus

Hvem er vi?

Dokumenter

Vi har langt og bred erfaring innen vår bransje. Vi går for å være best innenfor vårt felt, og med kunden i fokus garanterer vi gode resultater. Vi har konkurransedyktige priser. Hos oss finner du anerkjente produkter til rimelige priser. Med et øye for kvalitet, kan vi garantere deg som kunde et bra resultat. Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring fra bransjen, slik at du som kunde skal få det beste mulige resultatet! Våre medarbeidere er opptatt av å gi kundene det beste resultatet.

Tjenester

Takster for verdi og lån

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse.En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. 

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er i prinsippet bygget opp som en tilstandsrapport. Forskjellen ligger i at det i en boligsalgsrapport blir lagt spesiell vekt på å beskrive forhold som er særlig relevante i forbindelse med eierskifte

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Næringstakst

Verditakst for et næringsbygg eller for en næringsseksjon er en beregning av markedsverdien på tidspunkt for befaring. Verdien er basert på eiendommens beliggenhet og eksponering, vedlikeholdsmessig status, og mulig alternativt bruk.

Skadetakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring

Areal

BRUTTOAREAL (BTA); er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). hus.

BRUKSAREAL (BRA); er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel) fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvadratmeter og vegger over 0,5m.

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.  

Dokumenter

test

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer osv.Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene forligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER/TOMANNSBOLIGER

osv: forsikringspolise oppgave over offentlige avgifter målebrev eventuelle tegninger eventuell festekontrakt mm.

FOR EIET SEKSJON:

oppgave over fellesutgifter navn på forretningsførerSameiebrøk knyttet til eierseksjon uttrykker hvor stor andel av eiendommen som tilligger den enkelte seksjon. Dette er ingen fysisk del av eiendommen, men en ideell del. 

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

 Siste årsberetning med regnskap evt. kopi adkomstdokument og depoterklæring siste ligningsoppgave med andel fellesgjeld og formue husleie navn på forretningsfører


Det Norske Veritas
Det Norske Veritas

DNV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

Det Norske Veritas

DNV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Norges TakseringsForbund
Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

906 83 223
haakon tveters vei 9a, 0682 OSLO
Orgnr 976 612 256